Servicii

Experiența practică dobândită în cei peste 10 ani de vechime mi-a asigurat un nivel de competență și pentru dreptul penal, respectiv dreptul public în general.

ÎN MATERIA DREPTURILOR REALE IMOBILIARE

 • Consultanță fiscală, urbanistică și de cadastru la achiziția de terenuri în vederea construirii, sau la achiziția de locuință;
 • Participarea la redactare de contracte de vânzare-cumpărare; de stabilire a dezmembrămintelor de proprietate;
 • Redactare de acțiuni și reprezentarea clientului în instanță în acțiuni în revendicare, acțiuni de grănițuire, stabilire servituți etc;
 • Uzucapiuni;
 • Exproprieri;
 • Fond funciar;
 • Partajul judiciar.

ÎN MATERIA CONTRACTELOR ÎNCHEIATE ÎNTRE PROFESIONIȘTI

 • Redactare de diverse contracte: de livrare marfă, de prestări servicii, de vânzare-cumpărare utilaje, autoturisme etc, de închiriere, de comodat, de împrumut etc.;
 • Obținerea în instanță și ulterior la executorul judecătoresc a sumelor neachitate de către debitori;
 • Acțiuni în stabilirea răspunderii contractuale;
 • Acțiuni în anulare contracte.

ÎN MATERIE DE DESPĂGUBIRI MATERIALE ȘI MORALE INTEMEIATE PE RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ

 • Redactare și reprezentare în acțiuni pentru obținere despăgubiri în caz de: accident auto, accident de muncă; malpraxis medical sau de altă natură, loviri, violențe, nerespectare în general a oricăror drepturi patrimoniale sau nepatrimoniale ale clienților.

ÎN MATERIA SOCIETĂȚILOR REGLEMENTATE DE LEGEA NR.31/1990 ȘI A FORMELOR DE EXERCITARE INDEPENDENTĂ A ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE

 • Înființare societatea sau PFA etc.; consultanță fiscală și juridică;
 • Redactare hotărâri ale adunării generale + efectuarea de mențiuni corespunzătoare la ORC;
 • Divizări, fuziuni;
 • Dizolvare + lichidare.

ÎN MATERIE DE SUCCESIUNI

 • Consultanță juridică și asistare client în fața notarului public la dezbaterea succesiunii;
 • Acțiuni în instanță pentru stabilirea calității de moștenitor, a masei succesorale, partaj succesoral;
 • Acțiuni în reducțiunea liberalităților excesive, raportul donațiilor.

ÎN MATERIA DREPTULUI FAMILIEI

 • Consultanță, redactare și asistare părți în acțiuni de divorț, stabilire program de vizitare minor etc.
 • acțiuni în stabilirea masei bunurilor comune, a contribuției foștilor părți și partajul acestor bunuri;
 • acțiuni în recunoașterea hotărârilor străine pronunțate în materia dreptului familiei.

ÎN MATERIA DREPTULUI MUNCII

 • Redactare de decizii de concediere, contracte colective de muncă, regulamente interne;
 • Asistare în procedura concedierii salariaților fie din motive imputabile lor fie din motive neimputabile lor;
 • Redactarea și reprezentare în acțiuni având ca obiect: plata drepturi salariale, contestații împotriva deciziilor de concediere, acțiuni în stabilirea răspunderii patrimoniale, despăgubiri etc.

ÎN MATERIA DREPTULUI ADMINISTRATIV

 • Acțiuni judiciare pentru restituire timbru de mediu aplicat înmatriculărilor auto;
 • Acțiuni în anulare hotărâri de consiliu local;
 • Litigiu funcționari publici;
 • Plângeri contravenționale;

ÎN MATERIA DREPTULUI PENAL

 • Asistare client și reprezentare în fața organelor de urmărire penală și instanțelor de judecată pentru infracțiuni contra persoanei, contra patrimoniului; de corupție și de serviciu

ONORARII

Politica de stabilire a onorariul este strâns legată și astfel direct proporțională cu natura și complexitatea fiecărei activități juridice.

Onorariul este stabilit de comun acord atât în ce privește cuantumul acestuia dar și modalitatea de plată.

Onorariul poate fi stabilit pentru fiecare activitate în parte, sau în mod global pentru mai multe activități, care dacă dobândesc caracter de permanență, poate lua forma unui onorariu lunar.

Sunt acceptate și onorariile de succes dar condiționat de plata unui onorariu fix desigur negociat în prealabil.