Despre Mine

Numele meu este FLORIAN RADU GHEORGHE, și sunt avocat în Baroul Bihor începând cu anul 2005, dată de la care mi-am desfășurat activitatea în cadrul cabinetului individual de avocatură.

Domeniul meu de expertiză îl constituie cu precădere dreptul civil și dreptul comercial, domenii în care activez ca lector universitar în învățământul superior.

“Politica de stabilire a onorariul este strâns legată și astfel direct proporțională cu natura și complexitatea fiecărei activități juridice. Onorariul este stabilit de comun acord atât în ce privește cuantumul acestuia dar și modalitatea de plată. Onorariul poate fi stabilit pentru fiecare activitate în parte, sau în mod global pentru mai multe activități, care dacă dobândesc caracter de permanență, poate lua forma unui onorariu lunar. Sunt acceptate și onorariile de succes dar condiționat de plata unui onorariu fix desigur negociat în prealabil.”

Avocat Florian Radu Gheorghe

Numele meu este FLORIAN RADU GHEORGHE, și sunt avocat în Baroul Bihor începând cu anul 2005, dată de la care mi-am desfășurat activitatea în cadrul cabinetului individual de avocatură.

Domeniul meu de expertiză îl constituie cu precădere dreptul civil și dreptul comercial, domenii în care activez ca lector universitar în învățământul superior. Dreptul muncii este de asemenea domeniul de expertiză având în vedere că în anul 2015 am obținut titlul de doctor în domeniul Drept, în cadrul Școlii Doctorale a Universității din București, avându-l drept coordonator pe dl. profesor universitar ALEXANDRU ATHANASIU. Experiența practică dobândită în cei peste 10 de vechime mi-a asigurat un nivel de competență și pentru dreptul penal, respectiv dreptul public în general. Preocuparea mea profesională a fost orientată în mod permanent către satisfacerea nevoilor clientului în sensul identificării celor mai eficiente pârghii pentru atingerea scopurilor legitime și legale ale clienților mei.

Scopul activității mele profesionale nu este deschiderea imediată a unui litigiu în instanță sau în fața organelor de urmărire penală, ci urmărirea pe cât posibil a obținerii unei soluții reciproc rezonabile cu scopul evitării unor costuri inutile pe care le implică desfășurarea oricărui proces civil sau penal.

Pentru mai multe date despre mine vă invit să consultați curriculum vitae prezentat puțin mai jos.

 

Lista lucrarilor publicate

Cărţi publicate: 3

  1. Dinamica relaţiilor contemporane italo-române. Aspecte economice, juridice şi sociale = La dinamica contemporanea delle relazioni italo-romene: aspeti economici, giuridici e sociali” – Autori: Alina Manolescu, Delia Ciurba, Antonio Ricci, Răducu Purcel – Ediţie bilingvă, 2007, Editura Universităţii AGORA, ISBN 978-973-1807-00-3.
  2. Adam Drăgoi, Florian Radu-Gheorghe, coautor, Drept civil. Obligațiile, Editura Pro Universitaria, 2014, București, ISBN 978-606-26-0069-3;
  3. Adam Drăgoi, Florian Radu-Gheorghe, coautor, Drept civil. Drepturile Reale, Editura Pro Universitaria, 2013, București, ISBN 978-606-647-771-0;

 Capitole în cărţi sau studii publicate: 2

  1. Recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite a hotărârilor străine potrivit legii nr. 105/1992 – capitol carte – autor: Florian Radu-Gheorghe, Carte: Cetăţenia europeană. Identitate naţională. Coord. Emilian M. Dobrescu, Nicolaie Iancu. Editura Emanuel din Oradea, Oradea, 2013;
  2. Evoluția istorica a dialogului social in cadrul raporturilor de munca din Romania – capitol carte – autor: Florian Radu-Gheorghe, Carte: Dialogul între generaţii, coord. Emilian M. Dobrescu, Elena Ana Nechita, Nicolae Iancu, Editura VIS Print, Bucureşti, 2012, ISBN 973-85783-0-2.

 Articole publicate: 17

Revocarea unilaterală a decizie de concediere. Natură juridică. Efecte – articol prezentat la Conferința de Dreptul Muncii – Universitatea Lucian Blaga, octombrie 2016 – Sibiu

 The status of employed of an offender – condition to attract patrimonial liability, 2015, AGORA International Journal, of Juridical Sciences, 2015, No.1) https://univagora.ro/jour/index.php/aijjs/article/view/1866;

 The issue of liability for non-patrimonial prejudice within the legal labor relations, 2013, AGORA International Journal, of Juridical Sciences, 2013, No.3)  https://univagora.ro/jour/index.php/aijjs/article/view/692;

 THE PROCEDURE OF DETERMINING THE PATRIMONIAL LIABILITY WITHIN THE WORK PRIVITY, 2012, AGORA International Journal of Juridical Sciences, (2012, No. I)

GOOD MORALS WITHIN THE REGULATION OF THE NEW CIVIL LAW, 2012, AGORA International Journal of Juridical Sciences, (2012, No. II);

THE OBLIGATION TO REFUND OF EMPLOYEES, Florian Radu-Gheorghe;  Laura Roxana Popoviciu, 2010, AGORA International Journal of Juridical Sciences, (2010, No. II)     ISSN:1843-570X,E-ISSN:2067-767 https://www.juridicaljournal.univagora.ro/?page=article_list&volume=V&nr=II

GENERAL ASPECTS CONCERNING SOCIAL POLICY, Florian Radu-Gheorghe, 2009, AGORA International Journal of Juridical Sciences (2009, No. I),  ISSN:1843-570X, E-ISSN:2067-7677 https://www.juridicaljournal.univagora.ro/?page=article_list&volume=III&nr=1

THE NATURE OF LEGAL REPORT BETWEEN THE ADMINISTRATOR AND THE TRADING COMPANY, Florian Radu-Gheorghe, 2008, AGORA International Journal of Juridical Sciences (Volume II, No. 1), ISSN:1843-570X, E-ISSN:2067-767  https://www.juridicaljournal.univagora.ro/?page=article_list&volume=II&nr=1

Procedura rejudecării cauzei reglementate de art. 5221 alin. 1 C.pr.pen. în lumina jurisprudenţei C.E.D.O, articol prezentat în cadrul Sesiunii de comunicări ştiinţifice AGORA, Ediţia a VII-a / 2007 (20 noiembrie 2007), Secţiunea Drept: „Persoana juridică – subiect de drepturi şi obligaţii”. Articol publicat în Revista Universităţii Agora „AGORA – STUDII” nr. 7/2007, ISSN 1584-2428, Editura Universităţii Agora;

Termenul de prescripţie extinctivă a dreptului de a cere executarea silită a unei hotărâri judecătoreşti ce conţine dispoziţii cu privire la cereri incidentale, articol prezentat în cadrul Sesiunii de comunicări ştiinţifice AGORA, Ediţia a V-a, 2005 (10-12 octombrie 2005, Oradea), Secţiunea Drept: „Implicaţiile juridice, economice şi sociale ale cetăţeniei”. Lucrările prezentate au fost publicate în revista – AGORA STUDII, nr.5, 2005, ISSN 1584-2428, Editura Universităţii Agora;

Câteva aspecte referitoare la dreptul de preemţiune reglementat de Legea nr. 54/1998, articol prezentat în cadrul Sesiunii de comunicări ştiinţifice AGORA, Ediţia a IV-a, 2004 (8-9 noiembrie 2004, Oradea), Secţiunea Drept: „Justiţia şi statul. Promovarea şi protecţia drepturilor omului în România”. Lucrările prezentate au fost publicate în revista AGORA STUDII, nr.4, 2004, ISSN 1584-2428, Editura Universităţii Agora;

Calitatea procesuală a asigurătorului în cazul asigurărilor de daune, articol prezentat în cadrul Sesiunii de comunicări ştiinţifice AGORA, Ediţia a III-a, 2003 (6-7 noiembrie 2003, Oradea), Secţiunea Drept: „Stadiul implementarii aqui-ului comunitar în perspectiva integrării în Uniunea Europeană”. Lucrările prezentate au fost publicate în revista AGORA STUDII, nr.3, 2003, ISSN 1584-2428, Editura Universităţii Agora;

Limitele aplicării principiului „non reformatio in pejus” în procesul civil, articol prezentat în cadrul Sesiunii de comunicări ştiinţifice AGORA, Ediţia a III-a, 2003 (6-7 noiembrie 2003, Oradea), Secţiunea Drept: „Stadiul implementarii aqui-ului comunitar în perspectiva integrării în Uniunea Europeană”. Lucrările prezentate au fost publicate în revista AGORA STUDII, nr.3, 2003, ISSN 1584-2428, Editura Universităţii Agora;

Raportul de asigurare de natură mixtă, articol prezentat în cadrul Sesiunii de comunicări ştiinţifice AGORA, Ediţia a II-a, 2002 (7-8 Noiembrie 2002, Oradea), Secţiunea Drept: „Valorificarea mijloacelor de probă în activitatea judiciară”. Lucrările prezentate au fost publicate în revista AGORA STUDII, NR.2, 2002, ISSN 1584-2428, Editura Universităţii Agora;

Protecţia mediului prin normele penale prevăzute de legea nr. 137/1995, articol prezentat în cadrul Sesiunii de comunicări ştiinţifice AGORA, Ediţia a II-a, 2002 (7-8 Noiembrie 2002, Oradea), Secţiunea Drept: „Valorificarea mijloacelor de probă în activitatea judiciară”. Lucrările prezentate au fost publicate în revista AGORA STUDII, NR.2, 2002, ISSN 1584-2428, Editura Universităţii Agora;

Contestaţia în anulare comună, articol prezentat în cadrul Sesiunii de comunicări ştiinţifice AGORA, Ediţia I, 2001 (8-10 Noiembrie 2001), Secţiunea Drept: „Aspecte teoretice şi practice privind legislaţia actuală”.  Lucrările prezentate au fost publicate în revista – AGORA STUDII, nr.1, 2001, ISSN 1584-2428, Editura Universităţii Agora;

Efectele garanţiei în cazul evicţiunii consumate, articol prezentat în cadrul Sesiunii de comunicări ştiinţifice AGORA, Ediţia I, 2001 (8-10 Noiembrie 2001), Secţiunea Drept: „Aspecte teoretice şi practice privind legislaţia actuală”. Lucrările prezentate au fost publicate în revista – AGORA STUDII, nr.1, 2001, ISSN 1584-2428, Editura Universităţii Agora.